Kopsumma: [[carts | totalPrice ]] €

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Lūdzam saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā:

  • Tiesības pārbaudīt preci - Pircējs ir tiesīgs lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu, kā arī, lai to pārbaudītu
  • Pircēja atbildība - Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas
  • Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā

Pircējs pats nodrošina preces atgriešanu Interneta vietnei un sedz ar to saistītas izmaksas. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un prece ir piegādāta, izmantojot piegādes iespējas, kam ir paredzēta atsevišķa maksa par piegādi, interneta vietne neatmaksa izdevumus par preces piegādi. 

Interneta vietne saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā, t.sk. ja dzīvnieku pārtikas iepakojums ir atvērts. 

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas:

  • Līgumu izbeigšanās - tiek izbeigts noslēgtais Distances līgums un visi ar to saistītie papildu līgumi
  • Piegādātās preces - Pircējs 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta Interneta vietnei saņemtās preces
  • Pircēja veiktie maksājumi - Interneta vietne 14 dienu laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā Piecējam visus par pasūtījumu veiktos maksājums, izņemot summu, kas pārsniedz Interneta vietnes piedāvātās "parastās" piegādes izmaksas. 
  • Atmaksa tiek veikta uz kontu, no kura bija saņemts maksājums vai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.
  • Svarīgi! Interneta vietne ir tiesīga aizturēt atmaksu Pircējam līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai

Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam aizpildīt Atteikuma veidlapu un sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai pa tālruni: +371 27276446, norādot pasūtījuma numuru un datumu.