Kopsumma: [[carts | totalPrice ]] €

FAM30 dezinfekcijas līdzeklis uz joda bāzes pret baktērijam un ar pretsēnīšu darbību 25l

229.00 € Cena €/l: 9.16 €
Iepakojuma svars: 25 l
Kods: 1023

 
 
  

PIEGĀDES INFORMĀCIJA
Ar piegādes cenām un noteikumiem Jūs varat iepazīties  šeit

 

PIRKUMU DROŠĪBA 
Nepatīk saņemta prece?
Jums ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā
Apskatīt Atteikuma tiesības

Apraksts

FAM30 dezinfekcijas līdzeklis uz joda bāzes pret baktērijam un ar pretsēnīšu darbību 25l

Tikai profesionālai lietošanai. Efektīvs pret baktērijam, pretvīrusu un pretsēnīšu 

 Aktīva viela: Jods (EC No.231-442-4, CAS No 7553-56-2) 2,75%, sērskābe (EC 231-639-5, CAS No 7664-93-9) 9,3%, fosforskābe (EC 231-633-2, CAS No 7664-38-2) 9,5%.

Lietošana: Dzīvnieku novietnes: Izņemiet visu portatīvo iekārtu, notīrīt pakaišus, kūtsmēslus un tīrīt, lai noņemt smagu piesārņošanu. Pielietot dezinfektantu atbilstošā atšķaidījumā pēc piesārņojuma un/vai slimības vienu daļu FAM®30 atšķaidīt 100-550 daļas ūdens. Ļaut virsmai nožūt, ja iespējams. Lieto arī visu virsmu un aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai fermās, inkubatoros, būros, un citās dzīvnieku mītnēs. Riteņu un kāju dezinfekcijai: atšķaidīt 1:90 un atjaunot katru dienu.

Gaisa dezinfekcijai: lietot piemērotu atšķaidījumu caur miglas ģeneratoru. Citi izmantošanas veidi: FAM®30 ir jaudīgs un universāls mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis, ko var izmantot lopkopībā. Sekojiet apstiprinātiem atšķaidījumiem kā norādīts uz etiķetes, izmantojot CRRS (cūku reproduktīvi respiratorā sindroma) slimībai, atšķaida 1:200 ar ūdeni. Zivsaimniecībā, lai novērstu slimības izplatīšanos dīķos: tvertnēm un redeļiem izmantot FAM®30 atšķaidījumā 1:100. Sīkāka informācija par konkrētiem lietojumiem un pasliktināšanos, ir pieejami pēc pieprasījuma.

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju un drošības datu lapu. Piesardzības pasākumi: R34 izraisa smagus apdegumus. H315 Kairina ādu. S2 Sargāt no bērniem. S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S45 Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. S50 Nedrīkst samaisīt ar citām ķīmiskām vielām, īpaši hloru , jo var veidotiestoksiska gāze. S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu tvertnes likvidēt drošā veidā. Ja notikusi avārija vai saindēšanās: informācijas centrs 67042473.

Iepakojums: 25 L

Ražotājs: EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, Apvienotā Karaliste.