Kopsumma: [[carts | totalPrice ]] €

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Ko nozīmē šī privātuma politika?

Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.

Šī privātuma politika (turpmāk Privātuma politika) atspoguļo noteikumus, kas ir jāievēro visiem interneta vietnes www.zoopasaule.lv (turpmāk Vietne) apmeklētājiem (turpmāk Apmeklētāji).

Tiek uzskatīts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un piekritis ievērot Privātuma politiku, ja viņš ir apmeklējis Vietni, reģistrējies tajā un (vai) iegādājas Vietnē nopērkamos produktus. Apmeklētājs, kurš nepiekrīt kādam Privātuma politikas noteikumam, zaudē tiesības apmeklēt Vietni, reģistrēties tajā un izmantot Vietnē piedāvātos pakalpojumus.

2. Kādu informāciju mēs apkopojam?

Mēs apkopojam un apstrādājam tikai atbilstošus personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

Piedāvājot Jums Vietnē preces, SIA "Vsv ZOO": reģistrācijas numurs 54103129291, adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073, (turpmāk Pārdevējs) var apkopot, saglabāt un izmantot personas datus.

Reģistrācija vietnē: vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

Pirkumu veikšana: vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs, piegādes veids, piegādes adrese (kad piemērojams) maksājuma veids, maksājuma dati.

informāciju par Jūsu datoru, Jūsu apmeklējumiem un pirkumiem Vietnē, tostarp Jūsu IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad reģistrējāties Vietnē;
Jebkuru citu informāciju, kuru varat mums sniegt mūsu Vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar mums.


3. Sīkdatnes

Sīkdatnes satur informāciju, kuru tīkla serveris nosūta tīkla pārlūkam un kuru tīkla pārlūks saglabā. Lai analizētu minētās Vietnes lietošanu, mēs strādājam ar Google Analytics. Šie līdzekļi ģenerē statistikas un citu informāciju par Vietnes lietošanu ar sīkdatnēm, kas saglabājas Apmeklētāju datoros. Informācija par Vietnes apmeklēšanu tiek izmantota, lai izveidotu tīkla lietošanas pārskatus. Šo informāciju saglabā „Google” vai līdzīgs pakalpojuma sniedzējs. Mēs izmantojam sīkdatnes arī tāpēc, lai atpazītu Jūs kā Apmeklētāju, kas jau ir izmantojis Vietni.

Lielākā daļa tīmekļa pārlūku nodrošina iespēju atteikties no visām sīkdatnēm, daži pārlūki ļauj atteikties tikai no tām sīkdatnēm, kas pieder trešajām personām. Tāpēc atkarībā no Jūsu tīmekļa pārlūka Jūs varat daļēji vai pilnībā atteikties no visām sīkdatnēm, bet vēršam Jūsu uzmanību tam, ka sīkdatņu bloķēšana negatīvi ietekmē mūsu Vietnes lietošanu, bez tiem Jūs nevarēsiet izmantot visas Vietnes piedāvātās iespējas.

Apmeklējot Vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot Vietni, Apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ja Apmeklētājam rodas jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar Pakalpojuma piegādātāju, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi [email protected]


4. Jūsu personas datu izmantošana

Apkopotos personas datus mēs izmantojam tikai mērķiem, kas ir norādīti šajā Privātuma politikā.

Jūs personas datus mēs varam izmantot, lai:

sniegtu Jums iespēju lietot mūsu Vietni un piedāvātos pakalpojumus;
noslēgtu ar Jums līgumu un to pildītu;
piegādātu šajā Vietnē nopirkto preci;
izrakstītu un nosūtītu Jums rēķinus un pavadzīmes;
iekasētu un apkopotu Jūsu veiktos maksājumus;
nosūtītu Jums paziņojumus un sarakstītos ar Jums;
atspoguļotu informāciju par iepriekšējiem pirkumiem;
nosūtītu pa pastu, elektronisko pastu vai citādā veidā mūsu jaunumus un citu ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, kuru mēs uzskatām par Jums nepieciešamu (ja turpmāk nevēlaties saņemt mārketinga paziņojumus, varat jebkurā laikā atteikties no šāda veida jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot mums par to pa elektronisko pastu vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma).
Jūsu personas dati netiek glabāti ilgāk par laiku, kas ir nepieciešams apkopoto datu mērķim. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi vai beigsies noteiktais termiņš, tie tiks iznīcināti.

Tiešais mārketings

Uzņēmums var Jums nosūtīt pa elektroniskajiem saziņas līdzekļiem (elektronisko pastu, īsziņā vai citādā veidā) informāciju par produktiem, kas līdzīgi tiem, kurus Jūs pirkāt Vietnē, un nodot Jūsu datus tiem datu saņēmējiem, kuri izmanto personas datus, kurus Jūs esat nodevis Vietnes administratoram tiešajiem mārketinga mērķiem. Šo informācijas saņēmēju saraksts var mainīties, bet mērķis paliks nemainīgs; ja vēlaties saņemt informācijas saņēmēju sarakstu, paziņojiet mums par to pa elektronisko pastu uz adresi: [email protected].

Ja nevēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, tad varat paziņot par savu atteikumu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: [email protected] vai uzklikšķinot uz atbilstošās saites katrā Jums nosūtītajā tiešā mārketinga paziņojumā.

5. Informācijas izpaušana

Pārdevējs var informāciju par Jums izpaust saviem darbiniekiem, vadītājiem, starpniekiem, piegādātājiem un darbu apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai piegādātu preces, kuras esat nopircis Vietnē, un lai Jums atspoguļotu iepriekšējo pirkumu vēsturi, vai citiem mērķiem, kurus paredz šī Privātuma politika.

Mēs varam izpaust informāciju par Jums arī tad, ja:

mums tas jādara saskaņā ar likumu;
jāaizsargā savas tiesības vai intereses (tostarp jāizpauž informācija par Jums trešajām personām, lai atgūtu parādus).
Personīgā informācija trešajām personām netiek izpausta mērķim, kas nav paredzēts Privātuma politikā.


6. Jūsu personas datu drošība


Jūsu personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs izmantojam tehniskos drošības līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas, kā arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

Ir zināms, ka personas datu pārsūtīšana internetā ir nedroša, un mēs nevaram garantēt datu drošu pārsūtīšanu internetā.

7. Jūsu piekrišana un tiesības

Reģistrējoties par Vietnes lietotāju vai citādi izmantojot Vietnē piedāvātos pakalpojumus, tostarp iegādājoties preci, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar šo Privātuma politiku un piekrītat tai, un līdz ar to piešķirat mums tiesības apkopot, saglabāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt šajā Privātuma politikā paredzētajiem mērķiem visus Jūsu šeit minētos un Vietnes lietošanas laikā mums nododamos personas datus.

Jūs varat iesniegt rakstveida iesniegumu (pa pastu vai elektronisko pastu), ja vēlaties saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādus Jūsu personas datus ir apkopojis Pārdevējs, kādam mērķim šie dati tiek apstrādāti, kādiem datu saņēmējiem tie tiek nodoti. Mēs atbildam uz šādiem iesniegumiem tiesību aktos noteiktajā kārtībā un cenšamies Jums sniegt informāciju pēc iespējas ātrāk, bet vispārējā gadījumā 30 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas brīža.

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, šāda informācija tiek sniegta rakstveidā, nosūtot to uz norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi. Informācija par to, no kādiem avotiem un kādi Jūsu personas dati ir apkopoti, kādam mērķim tie tiek apstrādāti un kādiem datu saņēmējiem ir iesniegti pēdējā gada laikā, tiek sniegta bez maksas vienu reizi kalendārā gada laikā. Saņemot iesniegumu, mums ir tiesības pieprasīt iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu vai šā dokumenta kopiju.

Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai tiktu laboti nepareizi personas dati, apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot saglabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot šīs Privātuma politikas noteikumus; šajos gadījumos Jums jāiesniedz mums rakstveida iesniegums (pa pastu vai elektronisko pastu). Pamatojoties uz Jūsu rakstveida iesniegumu, mēs varam dzēst visu Jūsu personīgo informāciju, tostarp pirkumu vēsturi. Saņemot iesniegumu,, mums ir tiesības pieprasīt iesniedzēja personību apliecinošu dokumentu vai šā dokumenta kopiju.

8. Atbildība

Reģistrējoties mūsu Vietnē, Jūs uzņematies atbildību par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti, kā arī par jebkuru darbību (informācijas nodošanu, veicot pasūtījumus, utt.) mūsu Vietnē. Ja mūsu Vietnē piedāvātos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Jūsu reģistrācijas datus, mēs uzskatām, ka informāciju nododat un izmantojat Jūs. Ja Jūs pazaudējat savus reģistrācijas datus, tad par to ir  jāziņo mums pa pastu, tālruni vai elektronisko pastu.

Jūs uzņematies atbildību par to, ka mums nodotie dati ir precīzi, pareizi un detalizēti. Ja Jūsu iepriekš iesniegtie dati (kontaktinformācija) ir mainījusies, lūdzam mums par to paziņot izmantojot elektronisko pastu. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar to, ka Jūs iesniedzāt nepareizus vai nepietiekamus datus vai nepaziņojāt mums par izmaiņām datos.


9. Privātuma politikas izmaiņas

Mums ir tiesības jebkurā laikā atjaunot vai mainīt Privātuma politiku. Šāda atjaunota vai izmainīta Privātuma politika stājas spēkā kopš publicēšanas brīža Vietnē. Lai Jūs būtu informēts par iespējamajām izmaiņām Privātuma politikā, Jums laiku pa laikam vajadzētu apmeklēt šo Vietni un pārliecināties, ka Jūs apmierina spēkā esošā Privātuma politikas versija.


10. Kontaktinformācija

Ja Jums rodas jautājumi, kas saistīti ar šīs Privātuma politikas noteikumiem, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto adresi:

SIA "VSV ZOO"
Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073
Reģistrācijas Nr. 54103129291
Elektroniskā pasta adrese: [email protected]

Kontakttālruņa numurs: +371 27276446

Kārtējais Privātuma politikas atjauninājums ir veikts 05.10.2019.